28/11/2014 | 0

Tổng số nợ tập đoàn, tổng công ty nhà nước cao ngất ngưởng

Tổng số nợ tập đoàn, tổng công ty nhà nước cao ngất ngưởng

Đây là thông tin đáng chú ý trong báo cáo mới nhất của chính phủ, về tình hình tài chính và kết quả hoạt động trong năm 2013 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước.

Theo báo cáo, kết thúc năm tài chính 2013, có 796 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong đó có 8 tập đoàn kinh tế, 100 tổng công ty Nhà nước (không bao gồm Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam).

Cũng trong báo cáo này, Bộ Tài Chánh cho biết nợ khó đòi lên hơn 10 ngàn tỷ, trong đó Tập đoàn dầu khí Việt Nam dẫn đầu với gần 3 ngàn tỷ. Tập đoàn Than khoáng sản có nợ xấu gần 900 tỷ và Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam gần 700 tỷ.

Không riêng những tập đoàn lớn, nổi tiếng vừa nói, các tập đoàn ít nổi tiếng hơn của nhà nước như Tổng công ty công nghiệp Ô tô, Tổng công ty trà Việt Nam và nhiều tổng công ty khác đã chia nhau số nợ xấu còn lại.

Vẫn theo báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty, thì tổng số nợ phải trả là 1.514.915 tỷ đồng, chiếm hơn 43% tổng nợ phải trả.

Theo tiến sĩ Phạm Thế Anh, mức vay nợ của Việt Nam hiện nay tương đối cao. Trong khi đó, chính phủ vẫn tiếp tục tham gia cam kết thực hiện các dự án kinh tế quá lớn, nằm ngoài khả năng cân đối thu chi. Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tư nhân, vốn rất khó khăn khi vay vốn.

Điều này cũng làm giảm giá trị lời cam kết của chính phủ, trong việc thực hiện cải cách doanh nghiệp nhà nước, thu hẹp khu vực đầu tư công trong nền kinh tế, bởi vì chỉ số nợ công đang quá cao. (Thanh Lan)