Tổng Hội Sinh Viên Đông Bắc Hoa Kỳ Chuẩn Bị Tết Nguyên Đán

Tổng Hội Sinh Viên Đông Bắc Hoa Kỳ Chuẩn Bị Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán năm 2022 tại tiểu bang Massachusetts sẽ được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng 2 năm 2022 tại Flynn Cruiseport nằm trong khu Seaport tại thành phố Boston tiểu bang Massachusetts. Cũng như hàng năm tết Nguyên Đán do Tổng Hội Sinh Viên vùng đông Bắc Hoa Kỳ và tổ chức cộng đồng Mass đồng tổ chức. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp chuyện cùng ban tổ chức về ngày tổ chức như sau xin mời quý vị cùng theo dõi.