08/12/2020 | 57

Tổng Giáo phận Sài Gòn kiện nhà cầm quyền thành phố đòi lại hai cơ sở trường Phước An

Tổng Giáo phận Sài Gòn kiện nhà cầm quyền thành phố đòi lại hai cơ sở trường Phước An

Cơ sở bị cướp đã bị đổi tên- Nguồn hình Người Việt

Tin Saigon.- Ngày 6 tháng 12 năm 2020, trang Fanpage Tin Mừng Cho Người Nghèo loan tin, Giáo hội Công giáo Việt Nam- Tổng giáo phận Sài Gòn đã uỷ quyền cho Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Thị Nghè là linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng đứng đơn khởi kiện nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn để đòi lại đất và nhà hai cơ sở trường Phước An.

Theo trang Tin Mừng Cho Người Nghèo, đây là cơ sở trước năm 1975 và sau năm 1975 thuộc sở hữu của Giáo xứ Thị Nghè, bị nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn cướp một cách trắng trợn. Và bây giờ nhà cầm quyền cố tình hợp thức hoá hành vi cướp này bằng cách ký quyết định cấp sổ đỏ hai cơ sở trường Phước An cho trường Phù Đổng. Giáo hội Công giáo Việt Nam- Tổng Giáo phận Sài Gòn khẳng định luôn có đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý để chứng minh hai cơ sở này thuộc quyền sở hữu của mình.

Đơn xác nhận- Nguồn hình FB Tin Mừng Cho Người Nghèo

Trong đơn khởi kiện, Giáo hội Công giáo Việt Nam- Tổng Giáo phận Sài Gòn yêu cầu Toà án Cộng sản buộc nhà cầm quyền thành phố lập tức thu hồi, huỷ bỏ các quyết định hành chính trái pháp luật như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, và tài sản khác gắn liền với đất số BR 453947 và BR 453948 ngày 31 tháng 12 năm 2013, được ban hành theo Quyết định số 5264/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013. Đồng thời yêu cầu nhà cầm quyền khôi phục, công nhân quyền sử dụng hợp pháp đối với hai khu đất nói trên cho Giáo xứ Thị Nghè.

Đơn khởi kiện đã được Giáo xứ gửi trực tiếp đến Toà án Cộng sản thành phố vào ngày 30 tháng 11 năm 2020.

An Nhiên