09/02/2017 | 0

Tổng Giám Đốc Apple chỉ trích lệnh cấm di dân của ông Trump

Tổng Giám Đốc Apple chỉ trích lệnh cấm di dân của ông Trump

Glasgow, Scotland. (Reuters)- Tổng Giám Đốc Điều Hành Apple, Tim Cook hôm qua đã lên tiếng chỉ trích sắc lệnh di dân của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, và kêu gọi mọi người lên tiếng chống lại.

Ông Tim Cook cho rằng lệnh cấm đã tạo ra cuộc khủng hoảng, và tạo tình thế căng thẳng đối với một số nhân viên công ty và gia đình của họ. Tim Cook tuyên bố như trên trước cử toạ sinh viên tại trường đại học Glasgow, sau khi vừa được trao bằng tiến sĩ khoa học danh dự.

Silicon Valley nổi bật ở vị thế đồng loạt phản đối lệnh cấm di dân, trong đó có ông Cook và nhiều tổng giám đốc khác, như ông Reed Hastings của Netflix. Ngay sau khi lệnh cấm di dân được công bố, ông Cook đã gửi một bức thư đến các nhân viên, tuyên bố không ủng hộ sắc lệnh của Trump, và hứa giúp đỡ các nhân viên bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm. Ông nói thêm rằng Apple dựa vào nhân tài khắp thế giới và giá trị cốt lõi của công ty là sự đa dạng. (Song Châu)