09/12/2014 | 3

Tổng đài 911 không đủ nhân lực trả lời điện thoại

Tổng đài 911 không đủ nhân lực trả lời điện thoại

Austin, Texas. (CBS) – Theo Hiệp hội Khẩn cấp Quốc gia, tiêu chuẩn trả lời cho một cuộc gọi 911 chỉ là 10 giây. Hoặc ít hơn. Ở thành phố Austin, Texas, các trung tâm tổng đài của giao thông, khẩn cấp, cảnh sát hoặc cứu hỏa đều không đủ người để trả lời các cuộc gọi.

Trung bình một ngày có khoảng 2 ngàn cú điện thoại được gọi đến các trung tâm này. Con số tăng dần lên tại thành phố có dân số 900 ngàn người. Có ngày, tổng đài 911 chỉ có 13 nhân viên để trả lời cho ngần ấy cuộc gọi. Kristen Hopper cho biết có lần cô gọi tới 911 để báo cháy, đầu dây bên kia chỉ để thiết bị trả lời tự động, yêu cầu cô giữ máy. Cô phải đợi thật lâu mới có người nhấc điện thoại và hỏi cô cần gì, cảnh sát, cứu hỏa hay cấp cứu. Trung úy Greg Moss là người phụ trách tổng đài về cấp cứu thuộc Sở cảnh sát Austin, khi được hỏi vì sao có sự chờ đợi này, ông thú nhận lúc nào cũng thiếu nhân viên trả lời điện thoại. Nhưng cho biết họ mới tuyển thêm 21 nhân viên mới để lấp vào chỗ trống.

Trung úy nói những vị trí này rất quan trọng vì có liên quan tới an toàn công cộng, do đó họ phải huấn luyện kỹ lưỡng để những người mới có đủ khả năng trả lời các cuộc gọi một cách thích hợp. Trung úy xác nhận có những cuộc gọi được trả lời trong vòng 10 giây. (Mai Đức)