Tổng biểu tình ngày 7/7/2018 tại Úc Châu

Cuộc Tổng Biểu Tình tại thủ đô Canberra ngày 7/7/2018 của gần 6 ngàn đồng bào tại Úc Châu để đồng hành cùng đồng bào hải ngoại trên khắp thế giới.