11/08/2014 | 0

Tổng bí thư nói: “Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam”

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói thêm về nhiều vấn đề khác đang diễn ra trong nước, trong đó có nhắc đến việc ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam”… Kính mời quý vị cùng theo dõi để biết rõ thêm về vấn đề này.