18/11/2020 | 0

Tổng bí thư đảng CSVN thừa nhận có chuyện mị dân

Tổng bí thư đảng CSVN thừa nhận có chuyện mị dân

Nguyễn Phú Trọng- Nguồn hình Gia Hân, Thanh niên

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên loan tin, sáng 18 tháng 11 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng sản đã phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Cộng sản Việt Nam.

Sau khi khen tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất Cộng sản, ông Trọng xảo ngôn khẳng định rằng, trong 35 năm qua, Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như hiện nay. Tuy nhiên, ông Trọng cũng thừa nhận hiện tại trong nội bộ nhà cầm quyền đang xảy ra tình trạng các đảng viên “chán đảng, nhạt đoàn”, suy thoái về tư tưởng, chính trị với biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; bên cạnh đó là tình trạng các đảng viên, viên chức quan liêu, tham nhũng, gây lãng phí trở thành nguy cơ mất ổn định và tác động đến niềm tin của người dân. Ngoài ra, ông Trọng cũng thừa nhận có tình trạng nhà cầm quyền mị dân.

Ông Trọng yêu cầu Mặt trận tổ quốc Cộng sản tiếp tục đổi mới, tiếp tục tuyên truyền các đường lối của đảng Cộng sản, phải giám sát phản biện xã  hội và phải cảm hoá những người lầm đường lạc lối; còn đối với những người bất đồng chính kiến, đấu tranh dân chủ nhân quyền ông Trọng gọi là cố tình nhân danh nhân dân để chống phá chế độ, thì phải vô hiệu hoá, phải trừng trị theo luật pháp Cộng sản.

Ông Trọng yêu cầu Mặt trận tổ quốc Cộng sản phải tăng cường hơn nữa việc mị dân bằng các hoạt động tuyên truyền trong nhân dân, và để người dân không nghe theo các âm mưu thâm độc của thế lực thù địch đi ngược lại với đường lối của nhà cầm quyền.

An Nhiên