22/08/2022 | 141

Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam “Đốt Lò” Là Để “Nhốt Quyền Lực Vào Lồng”

Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam “Đốt Lò” Là Để “Nhốt Quyền Lực Vào Lồng”

Nguyễn Phú Trọng- Nguồn hình UBND tỉnh Bình Phước

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 22 tháng 8 năm 2022 loan tin, tại Hội nghị lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cộng sản về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư cho biết, việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các hoạt động kiểm tra, giám sát và để kiểm soát quyền lực.

Ông Trọng giải thích “việc nhốt quyền lực vào lồng cơ chế” chính là, quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm, quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, lạm dụng, lợi dụng quyền lực cũng phải bị truy cứu trách nhiệm và giải quyết vi phạm. Và chưa bao giờ nhà cầm quyền giải quyết mạnh mẽ, nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực như vừa qua.

Thí dụ như trường hợp 2 Uỷ viên trung ương là bộ trưởng, và cựu bộ trưởng Y tế trong vụ kit test Việt Á là bằng chứng cho việc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”. Ngoài ra, còn có 3 lãnh đạo, cựu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước bị giải quyết kỷ luật do có sai phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Đây chính là bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực nhà nước.

Vì vậy, ông Trọng cho rằng, phải có “lồng cơ chế” đủ sức, đủ tầm để nhốt tất cả quyền lực. Rồi trao quyền cho người đứng đầu, trao quyền cho cơ quan thanh tra kiểm tra là đúng, để họ có đủ thẩm quyền giải quyết trong mọi việc.

Và ngược lại với trao quyền lực là phải được kiểm soát bằng cơ chế, tránh lạm quyền, suy thoái. Như vậy, dư luận đã hiểu được việc ông Trọng “nhốt hết quyền lực vào lồng” là để giao quyền cho ông cai quản toàn bộ “cái lồng”, mà không có ai làm gì được ông.

An Nhiên