02/02/2015 | 1

Tổng Bí Thư CSVN “xót ruột” về việc chạy chức

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói về việc những ngôi biệt thự của một số lãnh đạo được xây dựng trên vùng đất trái phép và bị buộc phải tháo dỡ. Ngoài ra, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua trong hội nghị toàn quốc rằng ông xót ruột khi nghe chuyện chạy chức, chạy quyền. Chạy chức quyền, nói rộng ra là tham nhũng đã trở thành phổ biến, thành mối nguy của chế độ, vậy thì ông Tổng Bí Thư chỉ “xót ruột” thôi có đủ không?