05/06/2018 | 1

Tối Cao Pháp Viện ủng hộ thợ làm bánh theo đạo Tin Lành từ chối làm bánh cưới cho cặp đồng tính

Tối Cao Pháp Viện ủng hộ thợ làm bánh theo đạo Tin Lành từ chối làm bánh cưới cho cặp đồng tính

Ảnh: Reuters

Washington DC – Hôm qua 4 tháng 6, Tối Cao Pháp Viện trao một chiến thắng cho một người thợ làm bánh theo đạo Tin Lành ở Colorado, sau khi người này viện dẫn niềm tin tôn giáo để từ chối làm chiếc bánh cưới cho một cặp đồng tính.

Với phán quyết này, Tối Cao Pháp Viện, chấm dứt việc thiếu một tiền lệ cho phép người dân sử dụng niềm tin tôn giáo để được miễn trừ trước luật chống phân biệt đối xử.

Trong một quyết định có tỷ lệ 7 trên 2, Tối Cao Pháp Viện cho rằng Ủy Ban Dân Quyền Colorado đã thể hiện sự thù địch không thể chấp nhận đối với tôn giáo, sau khi biết thợ làm bánh Jack Phillips từ chối làm bánh cưới cho cặp đồng tính David Mullins và Charlie Craig vào năm 2012. Ủy Ban Dân Quyền Colorado cáo buộc ông Phillips vi phạm luật chống phân biệt đối xử của tiểu bang. Tuy nhiên, phán quyết của Tối Cao Pháp Viện cho rằng Ủy Ban Dân Quyền Colorado vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của ông Phillips, đồng thời vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Các thẩm phán không đưa ra quyết định dứt khoát về các hoàn cảnh, mà mọi người có thể tìm kiếm sự miễn trừ dựa trên tôn giáo để không phải tuân thủ luật chống phân biệt đối xử.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy hai thẩm phán cấp tiến là Stephen Breyer và Elena Kagan, tham gia cùng 5 thẩm phán bảo thủ, ủng hộ người thợ làm bánh theo đạo Tin Lành. Trong số đó có thẩm phán Anthony Kennedy là người đưa ra quyết định hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trên toàn quốc. (Mai Đức)