23/06/2016 | 0

Tối Cao Pháp Viện ủng hộ chương trình tuyển sinh đại học dựa vào sắc tộc

Tối Cao Pháp Viện ủng hộ chương trình tuyển sinh đại học dựa vào sắc tộc

Washington, DC. (Reuters) – Tối Cao Pháp Viện vừa đưa ra những quyết định gây tranh cãi, từ chối đơn kiện chương trình hành động khẳng định, tuyển sinh dựa theo sắc tộc của Trường Đại Học Texas và chặn kế hoạch của Tổng Thống Barack Obama để giúp hàng triệu di dân bất hợp pháp không bị trục xuất và cấp giấy phép đi làm cho họ.

Trong phán quyết 4-3, do thẩm phán Anthony Kennedy viết, tòa ủng hộ việc xem xét sắc tộc trong việc tuyển sinh, có nghĩa là phán quyết của tòa phúc thẩm vào năm 2014, ủng hộ chương trình tuyển sinh, vẫn được giữ nguyên.

Tối Cao Pháp Viện lần thứ hai xem xét vụ bà Abigail Fisher kiện hệ thống tuyển sinh, được Trường Đại Học Texas ở Austin sử dụng. Bà không được trường nhận vào mùa thu năm 2008. Hành động khẳng định là một chính sách, theo đó người sắc tộc thiểu số lịch sử bị phân biệt đối xử được ưu tiên nhất định trong giáo dục và việc làm.

Bà Fisher cho rằng trường từ chối nhận bà nhưng ưu tiên người gốc Hispanic và Phi Châu điều kiện thấp hơn. Bà khẳng định chương trình vi phạm bảo vệ quyền bình đẳng theo Hiến Pháp.

Thẩm phán Kennedy cho biết các trường đại học được tôn trọng khi họ tìm cách xác định tính đa dạng của sinh viên. Theo ông, đây là một thách thức lâu dài đối với hệ thống giáo dục quốc gia để hòa hợp việc theo đuổi da dạng với quyền được đối xử bình đẳng và nhân phẩm của Hiến Pháp.

Chính phủ của Tổng Thống Barack Obama ủng hộ trường đại học trong vụ kiện. (Nguyên Trân)