10/12/2021 | 13

Tối Cao Pháp Viện từ chối chặn luật phá thai của Texas và cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp tục

Tối Cao Pháp Viện từ chối chặn luật phá thai của Texas và cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp tục

Tối cao pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết tối thứ Năm rằng các nhà cung cấp dịch vụ phá thai ở Texas có thể tiếp tục các vụ kiện của họ thách thức luật S.B.8 của Texas.  Nhưng tối cao pháp viện đã từ chối ngăn chặn việc áp dụng luật S.B.8 trong khi các cuộc chiến pháp lý giữa các tòa án vẫn tiếp tục, vì vậy luật vẫn có hiệu lực.

Phán quyết này là một đòn giáng mạnh vào Texas, nơi đã tìm cách làm cho luật gần như không thể bị thách thức trước tòa án liên bang. Tiểu bang Texas cho rằng những người cung cấp dịch vụ phá thai không thể tranh cãi luật S.B.8 mà phải đợi đến khi họ bị kiện vì vi phạm luật. Tuy nhiên, phán quyết hôm thứ Năm chỉ là một phần thắng lợi cho những người cung cấp dịch vụ phá thai.

Các thẩm phán không phán quyết liệu luật Texas có vi Hiến hay không. Vấn đề đó không được trình bày trong vụ án, nhưng quyết định này mở đường cho các vụ kiện trong tiểu bang, bởi vì luật tiểu bang Texas rõ ràng vi phạm các tiền lệ phá thai hiện có của tối cao pháp viện, và những người kiện luật này có thể thắng.

Chánh thẩm Roberts đã mạnh mẽ cho rằng luật này là một đòn tấn công vào ngay chính tối cao pháp viện. Chánh thẩm viết rằng “mục đích rõ ràng của S.B. 8 là vô hiệu hóa các phán quyết của tối cao pháp viện”. Ông viết rằng Hiến pháp là ‘đạo luật căn bản và tối quan trọng của quốc gia’. Nếu các cơ quan lập pháp của một số tiểu bang có thể tùy tiện hủy bỏ các phán quyết của Tối cáo pháp viện, và hủy bỏ các quyền tuân thủ theo các phán quyết đó, thì bản Hiến pháp sẽ trở thành một tờ giấy lộn”.