01/11/2021 | 25

Tối Cao Pháp Viện tỏ ra nghi ngờ luật phá thai của Texas

Tối Cao Pháp Viện tỏ ra nghi ngờ luật phá thai của Texas

Các thẩm phán của Tòa án Tối cao đã đưa ra những câu hỏi hoài nghi hôm thứ Hai về lệnh cấm mới của Texas đối với nhiều ca phá thai, bày tỏ lo ngại về nỗ lực của tiểu bang nhằm bảo vệ những hạn chế nghiêm ngặt của mình khỏi sự giám sát của tư pháp.

Trong gần ba giờ tranh luận, các thẩm phán tối cao pháp viện tìm hiểu xem cách nào họ có thể cho phép những người ủng hộ quyền phá thai thách thức luật Texas tại tòa án liên bang, vì một vài thẩm phán bày tỏ lo ngại rằng các tiểu bang khác có thể làm theo mô hình của luật Texas nhắm vào quyền tự do tôn giáo, quyền tiếp cận súng hoặc các quyền khác do tòa án quy định.

Trọng tâm của tối cao pháp viện hôm thứ Hai không trực tiếp vào quyền phá thai, mà là sự bất thường của SB.8 hoặc Đạo luật nhịp tim Texas: vì các viên chức tiểu bang không được phép thực thi luật này, một đặt tính được thiết kế để ngăn chặn các vụ kiện.

Theo tiền lệ của Tòa án Tối cao, các nguyên đơn về quyền phá thai sẽ kiện các viên chức như vậy và yêu cầu thẩm phán ngăn họ thi hành luật. Thay vào đó, Texas trao quyền thực thi cho các cư dân, những người được khuyến khích tiền thưởng để kiện các nhà cung cấp dịch vụ phá thai và những người  hỗ trợ phá thai.

Một người kiện thành công được hưởng ít nhất 10,000 Mỹ Kim. Cấu trúc đó của luật nhằm buộc các nhà cung cấp dịch vụ phá thai vi phạm pháp luật và sau đó bị kiện trước khi họ có thể đưa ra những thách thức pháp lý đối với tính hợp hiến của luật SB.8. Tối cao pháp viện có khả năng sẽ không ban hành quyết định của mình cho đến mùa xuân.