02/07/2022 | 112

Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Texas lật ngược phát quyết tòa dưới và cho phép luật cấm phá thai năm 1925 có hiệu lực

Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Texas lật ngược phát quyết tòa dưới và cho phép luật cấm phá thai năm 1925 có hiệu lực

Tối cao pháp viện tiểu bang Texas cho phép luật cấm phá thai năm 1925 có hiệu lực vào cuối đêm thứ Sáu, lật ngược phán quyết của tòa án cấp dưới đã tạm thời ngăn chặn đạo luật này.  Quyết định này là quyết định mới nhất trong một loạt các cuộc chiến pháp lý trên toàn quốc sau quyết định của tối cao pháp viện Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 6 nhằm lật ngược phán quyết Roe v Wade, một phán quyết đã tồn tại gần nửa thế kỷ đã thiết lập quyền phá thai trên toàn quốc theo hiến pháp.

Ở Texas, điều đó có nghĩa là luật năm 1925 được viết trước Roe, cấm phá thai và trừng phạt những người thực hiện chúng với mức án tù có thể sẽ tự động có hiệu lực. Bộ trưởng tư pháp tiểu bang Texas, Ken Paxton cho biết mặc dù luật không được thực thi sau khi Roe được quyết định vào năm 1973, nhưng nó vẫn được ghi trong luật của Texas.

Lệnh cấm đó đã bị thẩm phán Quận Harris tạm thời chặn sau khi các phòng khám phá thai kiện, cho rằng luật năm 1925 đã bị bãi bỏ một cách hiệu quả sau phán quyết mang tính bước ngoặt của Roe. Quyết định của tối cao pháp viện Tiểu bang Texasvào thứ Sáu đã phủ nhận một phần quyết định của tòa án cấp quận dưới.

Cả hai bên sẽ tiếp tục tranh luận về trường hợp của họ liên quan đến luật 1925 vào ngày 12 tháng 7 trước tòa án quận. Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ cho biết việc dỡ bỏ lệnh đóng băng không cho phép lệnh thực thi hình sự hóa việc phá thai. Nhóm này đang đại diện cho các phòng khám phá thai trong cuộc chiến pháp lý.