28/11/2020 | 4

Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Pennsylvania bát đơn kiện yêu cầu hủy bỏ phiếu bầu khiếm diện

Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Pennsylvania bát đơn kiện yêu cầu hủy bỏ phiếu bầu khiếm diện

Tối cao pháp viện tiểu bang Pennsylvania hôm thứ Bảy đã bác bỏ một đơn kiện bầu cử do dân biểu Cộng Hòa Mike Kelly đứng đầu –  người  đưa ra lập luận rằng luật cho phép yêu cầu phiếu bầu khiếm diện mà không đưa ra lý do là vi phạm hiến pháp tiểu bang.

Dân biểu Kelly, cùng với một số thành viên Đảng Cộng hòa khác của tiểu bang Pennsylvania, đã tìm cách vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu bằng thư, qua đó họ hy vọng rằng tổng thống Trump có thể thắng được tiểu bang Pennsylvania từ tay của ông Joe Biden. Tuy nhiên, tối cao pháp viện tiểu bang đã ra phán quyết hủy bỏ đối với tất cả yêu cầu của đơn kiện và nói rằng, “Tất cả các luật cứ đưa ra đều không thuyết phục” và tòa phán quyết rằng những yêu cầu của dân biểu Cộng Hòa Kelly đưa ra có thể dẫn đến việc “tước quyền bỏ phiếu” của hàng triệu cử tri.

Tối cao pháp viện của tiểu bang Pennsylvania cũng đã thống nhất xóa bỏ phán quyết của tòa cấp dưới nhằm ngăn chận các viên chức tiểu bang chứng nhận kết quả bầu cử trong tuần này. Tòa án chỉ trích các nguyên đơn đã đệ đơn kiện một năm sau khi việc bỏ phiếu bằng thư được thiết lập ở tiểu bang và nói rằng họ thiếu “sự chính chắn.”

Vụ kiện tại tiểu bang Pennsylvania là một trong hơn 26 vụ kiện bầu cử ủng hộ tổng thống Trump đã bị các tòa án ở Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Georgia và các nơi khác bác bỏ. Tổng thống Trump cho rằng ông thất cử là do có sự gian lận nhưng cho đến nay chưa có một tòa án nào, bao gồm cả một số tòa án có các thẩm phán do chính tổng tổng Trump bổ nhiệm đồng ý với lập luận này, (BBT)