17/10/2020 | 0

Tối Cao Pháp Viện sẽ nghe các lập luận của Tổng Thống Trump về việc không đếm người di dân bất hợp pháp trong cuộc Thống Kê Dân Số

Tối Cao Pháp Viện sẽ nghe các lập luận của Tổng Thống Trump về việc không đếm người di dân bất hợp pháp trong cuộc Thống Kê Dân Số

Ảnh: Reuters

Vào thứ sáu (ngày 16 tháng 10), Tối Cao Pháp Viện cho biết họ sẽ nghe các lập luận từ chính quyền Tổng thống Trump về việc không đếm những người di dân bất hợp pháp trong cuộc thống kê dân số Hoa Kỳ.

Lệnh này được đưa ra ba ngày sau khi Tối Cao Pháp Viện ban hành quyết định cho phép chính quyền Tổng thống Trump kết thúc các hoạt động thống kê dân số năm 2020 có hiệu lực vào ngày hôm đó, ngay cả khi Tòa kháng án vòng 9 vẫn đang trong quá trình xem xét một kháng cáo nhằm kéo dài hạn chót của cuộc thống kê. Nếu chính quyền Tổng thống Trump thắng cuộc kháng cáo liên quan đến người di dân không có giấy tờ, các tiểu bang có số lượng người di dân như vậy tương đối lớn có thể mất ghế trong Hạ viện.

Tòa kháng án lưu ý trong phán quyết của họ rằng trong suốt lịch sử Hoa Kỳ, cuộc thống kê dân số ở mỗi tiểu bang được sử dụng để xác định số ghế mà một tiểu bang giành được trong Hạ viện đã “bao gồm mọi người dân đang sinh sống tại Hoa Kỳ vào thời điểm thống kê dân số, cho dù người đó là công dân hay không phải là công dân và sống ở đây với tư cách pháp nhân hay không.”

Tòa kháng án cho rằng Tổng thống Trump vượt quá thẩm quyền của ông theo luật thống kê dân số. Tòa án lưu ý rằng luật đó yêu cầu Bộ trưởng Thương mại báo cáo một bộ số duy nhất – tổng dân số của Hoa Kỳ – cho tổng thống. Tòa kháng án nói thêm rằng bằng cách yêu cầu Bộ trưởng Thương mại cung cấp hai bộ số, Tổng thống đã đi chệch hướng, và do đó vi phạm luật này.  (BBT)