23/04/2018 | 3

Tối Cao Pháp Viện sắp phán xét sắc lệnh cấm công dân 6 quốc gia Hồi Giáo

Tối Cao Pháp Viện sắp phán xét sắc lệnh cấm công dân 6 quốc gia Hồi Giáo

Washington D.C. (Reuters)- Sắc lệnh cấm công dân của 6 quốc gia Hồi Giáo vào Hoa Kỳ của Tổng Thống Donald Trump sẽ được Tối Cao Pháp Viện xét xử lần đầu tiên vào ngày thứ Tư 25 tháng 4. Phiên tòa này là phép thử đối với giới hạn quyền lực của tổng thống.

Tháng 9 năm ngoái, ông Trump công bố một sắc lệnh nhằm cấm công dân các nước Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen vào Hoa Kỳ. Ban đầu, Chad có tên trong danh sách, nhưng vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, ông Trump xóa tên Chad ra khỏi danh sách.

Theo Reuters, Tối Cao Pháp Viện chưa bao giờ quyết định giá trị pháp lý của lệnh cấm công dân các nước Hồi giáo, hoặc bất cứ chính sách di trú nào của ông Trump, bao gồm việc hủy bỏ chương trình DACA (nhằm bảo vệ di dân bất hợp pháp đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ không bị trục xuất). Trước đây Tối Cao Pháp Viện có hành động theo yêu cầu của ông Trump là xóa bỏ phán quyết ngăn chặn 2 sắc lệnh trên của các tòa án cấp thấp hơn, đứng về phía ông Trump qua lệnh cấm công dân các nước Hồi Giáo. nhưng Tối Cao Pháp Viện phản đối ông Trump qua việc xóa bỏ DACA.

Trong ngày Thứ Tư 25/04, 9 thẩm phán Tối Cao Pháp Viện -trong số đó có 5 thẩm phán thuộc đảng Cộng Hòa- sẽ lắng nghe tranh luận giữa nguyên đơn với đại diện cho chính phủ, về phiên bản thứ ba của lệnh cấm công dân các nước Hồi giáo của ông Trump. Nguyên đơn chính là tiểu bang Hawaii, cho rằng lệnh cấm này vi phạm luật di trú liên bang, cũng như một điều khoản của Hiến Pháp về phân biệt tôn giáo. (Mai Đức)