26/04/2018 | 0

Tối Cao Pháp Viện sẵn sàng ủng hộ lệnh cấm công dân 6 quốc gia Hồi Giáo của Tổng Thống Trump

Tối Cao Pháp Viện sẵn sàng ủng hộ lệnh cấm công dân 6 quốc gia Hồi Giáo của Tổng Thống  Trump

Washington DC. (Reuters) – Các thẩm phán bảo thủ của Tối Cao Pháp Viện gồm John Roberts và Anthony Kennedy, thường xuyên có những lá phiếu không ổn định tại các phiên xét xử, cho rằng họ không muốn phán xét Tổng Thống Donald Trump sau khi ông đưa lệnh cấm công dân 6 quốc gia Hồi Giáo vào Hoa Kỳ, viện dẫn đó là giải pháp cho an ninh quốc gia.

Tổng thống nói rằng lệnh cấm là rất cần thiết để bảo vệ Hoa Kỳ trước những cuộc tấn công của phiến quân ISIS. Tuy nhiên có nhiều đơn kiện chính phủ Trump về lệnh cấm này, và nguyên đơn chính là tiểu bang Hawaii. Bộ trưởng bộ tư pháp Hawaii lập luận rằng chính sách này được thúc đẩy bởi sự kỳ thị của ông Trump đối với người Hồi Giáo. Các tòa án cấp thấp hơn đều ra phán quyết chống lại cả ba phiên bản có sửa đổi của tổng thống, kết luận rằng lệnh cấm của ông Trump vi phạm luật di trú liên bang, cũng như vi phạm lệnh cấm của Hiến Pháp Hoa Kỳ, cấm chính phủ ủng hộ tôn giáo này và kỳ thị tôn giáo khác.

Nhưng theo nhận xét của CBS News, với 5 thẩm phán bảo thủ trên 4 thẩm phán cấp tiến tại Tối Cao Pháp Viện, dường như ông trump có khả năng giành chiến thắng khi các vị thẩm phán ban hành phán quyết của họ vào cuối tháng 6. Thẩm phán bảo thủ Samuel Alito nói rằng quan điểm của ông là nếu mọi người nhìn thấy những gì đã xảy ra, thì lệnh cấm đó hoàn toàn không giống như một lệnh cấm người Hồi Giáo. (Mai Đức)