22/06/2018 | 2

Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết tiểu bang có thể đánh thuế người mua sắm online

Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết tiểu bang có thể đánh thuế người mua sắm online

Ảnh: CBS

Washington DC – Hôm qua 21/06, Tối Cao Pháp Viện phán quyết rằng các tiểu bang có thể buộc người mua sắm online trả thuế mua bán, phát đi tín hiệu cho những thay đổi lớn trong thế giới thương mại điện tử.

Buổi bỏ phiếu hôm qua có kết quả 5 trên 4 là một chiến thắng cho các tiểu bang, nhiều lần than phiền rằng họ mất hàng tỷ Mỹ Kim mỗi năm, theo những quyết định đã tồn tại nhiều thập niên cũng của Tối Cao Pháp Viện, ảnh hưởng tới việc thu thuế mua bán online ở các tiểu bang. Rất may là phán quyết hôm Thứ Năm đảo ngược những quyết định không còn hợp với thời đại.

Qua vụ kiện có tên South Dakota v. Wayfair, nói rằng sự phổ biến cũng như sức mạnh của Internet đã thay đổi chức năng và hành động của nền kinh tế quốc gia. Theo đạo luật trước đó, một số công ty không thu thuế bán hàng trên mọi giao dịch online. Các công ty chỉ thu thuế bán hàng khi vận chuyển sản phẩm tới một tiểu bang nơi họ có sự hiện diện thực tế, như nhà kho hoặc văn phòng. Nếu không, họ không phải thu thuế bán hàng của tiểu bang.

Khách hàng trên nguyên tắc phải tự trả thuế cho tiểu bang nếu họ không bị người bán thu thuế, nhưng đại đa số thì không làm.

Chỉ có 31 tiểu bang có luật thuế bán hàng online.

Charlie O’Shea là nhà phân tích kinh tế cho công ty Moody’s, xác nhận có nhiều nhà bán lẻ trên Internet chỉ thu thuế bán hàng ở những tiểu bang nào họ buộc phải thu thuế. Vì thế, phán quyết của Tối Cao Pháp Viện mang lại ý nghĩa rất lớn cho những tiểu bang bị thất thu thuế. (Mai Đức)