25/06/2015 | 0

Tối Cao Pháp Viện phán quyết về Obamacare

Tối Cao Pháp Viện phán quyết về Obamacare

Washington, DC. (Reurters) – Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Năm trao cho Tổng Thống Barack Obama một thắng lợi lớn, bằng cách giữ nguyên chương trình phụ cấp thuế hiện hành trên toàn quốc, quan trọng cho việc thực hiện luật bảo hiểm y tế tiêu biểu của tổng thống.

Với tỷ lệ 6-3, Tối Cao Pháp viện phán quyết rằng luật bảo hiểm y tế Obamacare không giới hạn phụ cấp cho các tiểu bang thành lập thị trường bảo hiểm riêng của mình. Phán quyết trên đánh dấu lần thứ hai trong vòng 3 năm, tòa án tối cao bác bỏ thách thức pháp lý của các thành viên bảo thủ đối với chương trình chăm sóc y tế thường được gọi là Obamacare. Chánh án John Roberts cùng với thẩm phán bảo thủ Anthony Kennedy và các thành viên có tư tưởng tự do của tòa bỏ phiếu ủng hộ đạo luật.

Quyết định của Tối Cao Pháp Viện có nghĩa là phụ cấp sẽ vẫn duy trì không chỉ cho 13 tiểu bang đã thành lập thị trường bảo hiểm của riêng mình và 3 tiểu bang có chương trình trao đổi liên bang-tiểu bang, mà còn cả tại 34 tiểu bang sử dụng trang mạng của chính phủ liên bang. Dự luật chăm sóc y tế với giá phải chăng được coi là một trọng tâm của mục tiêu chính trị ở trong nước của ông Obama. Người dân đứng bên ngoài Tòa án Tối cao đã vui mừng hò hét khi nghe thấy quyết định của tòa. (Nguyên Trân)