26/06/2015 | 2

Tối Cao Pháp Viện phán quyết hôn nhân đồng tính

Tối Cao Pháp Viện phán quyết hôn nhân đồng tính

Washington, DC. (Reuters) – Trong một chiến thắng lịch sử đối với phong trào đồi quyền đồng tính tại Hoa Kỳ, hôm Thứ Sáu, Tối Cao Pháp Viện phán quyết rằng Hiến Pháp Hoa Kỳ trao cho các cặp đồng tính quyền kết hôn.

Theo phán quyết với tỷ lệ 5-4 của Tối Cao Pháp Viện, Hiến Pháp bảo đảm thủ tục và bảo vệ bình đẳng theo luật pháp, có nghĩa là các tiểu bang không thể cấm hôn nhân đồng tính. Với phán quyết kể trên, hôn nhân đồng tính sẽ trở thành hợp pháp tại tất cả 50 tiểu bang. Đám đông tụ tập bên ngoài tòa reo mừng cổ vũ và ăn mừng sau khi nghe được phán quyết của tòa.

Hiện có 13 tiểu bang cấm hôn nhân đồng tính, trong khi tiểu bang Alabama đang phản đối phán quyết dỡ bỏ lệnh cấm của tòa. Phán quyết kể trên là sự mở rộng quyền hôn nhân quan trọng nhất của Tối Cao Pháp Viện kể từ sau phán quyết lịch sử vào năm 1967, trong vụ Loving kiện tiểu bang Virgnia, bãi bỏ lệnh cấm hôn nhân giữa các chủng tộc của tiểu bang. (Nguyên Trân)