17/05/2021 | 13

Tối Cao Pháp Viện nhận xem xét vụ kiện chống lại quyền phá thai

Tối Cao Pháp Viện nhận xem xét vụ kiện chống lại quyền phá thai

Tin Washington DC – Tối Cao Pháp Viện vào thứ Hai, 17 tháng 5, đã đồng ý xem xét yêu cầu của tiểu bang Mississippi, muốn tòa án khôi phục lệnh cấm phá thai sau 15 tuần tuổi, và hủy bỏ phán quyết của vụ kiện Roe và Wade năm 1973, vốn đã hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn Hoa Kỳ. Vụ kiện của Mississippi sẽ được xem xét trong phiên làm việc kế tiếp của Tối Cao Pháp Viện, bắt đầu vào tháng 10, 2021 và kết thúc vào tháng 6, 2022.

Trước đó, lệnh cấm phá thai của Mississippi đã bị các tòa án cấp dưới đình chỉ. Trong phán quyết của vụ kiện Roe và Wade năm 1973, Tối Cao Pháp Viện khi đó nói rằng, tiểu bang không thể ra lệnh cấm phá thai trước thời điểm thai nhi có thể sống sót bên ngoài tử cung của người mẹ, vốn được bác sĩ cho là khoảng từ 24 đến 28 tuần tuổi. Phán quyết này sau đó được tái khẳng định một lần nữa vào năm 1992.

Việc Tối Cao Pháp Viện nhận xem xét vụ kiện của Mississippi đã khiến nhiều nhà hoạt động nữ quyền lo ngại, do phần lớn các thẩm phán tại tòa án hiện nay đều thuộc phe bảo thủ, và có thể sẽ ủng hộ tư tưởng chống phá thai.

Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết, chính phủ Dân Chủ của Tổng Thống Joe Biden sẽ bảo vệ quyền được phá thai của phụ nữ. Bà Psaki nói rằng, quyền phá thai và quyền được tiếp cận dịch vụ y tế đã bị tấn công dữ dội trong những năm gần đây, bởi các đạo luật hà khắc của các tiểu bang bảo thủ.