08/07/2020 | 0

Tối Cao Pháp Viện hủy quy định bắt buộc các hãng bảo hiểm y tế phải cung cấp dịch vụ ngừa thai

Tối Cao Pháp Viện hủy quy định bắt buộc các hãng bảo hiểm y tế phải cung cấp dịch vụ ngừa thai

The Supreme Court

Tin Washington DC – Theo quyết định mới của Tối Cao Pháp Viện, phụ nữ từ nay sẽ gặp thêm nhiều khó khăn khi có được các chương trình bảo hiểm có cung cấp dịch vụ ngừa thai, nếu chủ sở làm của họ phản đối dịch vụ này vì lý do tôn giáo hoặc nguyên tắc đạo đức.

Tòa án cao nhất Hoa Kỳ đã duy trì mệnh lệnh của chính phủ Trump về việc hủy bỏ một yêu cầu trong đạo luật Affordable Care Act, vốn quy định rằng các hãng bảo hiểm phải cung cấp dịch vụ ngừa thai miễn phí trong hầu hết các chương trình bảo hiểm của họ.

Thẩm Phán Clarence Thomas đại diện nhóm đa số viết rằng, chính phủ Trump có đủ thẩm quyền để cho phép các chủ hãng xưởng được từ chối cung cấp chương trình bảo hiểm có dịch vụ ngừa thai cho nhân viên, dựa trên tôn giáo hoặc nguyên tắc của họ.

Tối Cao Pháp Viện đã chuyển vụ kiện về lại tòa cấp dưới, đồng thời yêu cầu tòa án này phải dỡ bỏ lệnh đình chỉ thi hành đối với mệnh lệnh của chính phủ Trump. Hai thẩm phán Elena Kagan và Stephen Breyer, hai thành viên thuộc phe tự do, không bỏ phiếu với nhóm đa số, nhưng đồng ý với việc chuyển vụ kiện về lại tòa cấp dưới.

Theo luật Affordable Care Act, các giáo hội Công giáo và giáo đường Do Thái được tự động miễn trừ, không bị bắt buộc phải cung cấp dịch vụ ngừa thai cho nhân viên của họ. Tuy nhiên, một số tổ chức phi lợi nhuận lại không được miễn trừ như vậy, như các đại học, cơ sở từ thiện, hoặc bệnh viện có liên hệ với tổ chức tôn giáo. (BBT)