30/10/2021 | 3

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ xem xét cho phép đảng Cộng Hòa bảo vệ luật di dân thời ông Trump

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ xem xét cho phép đảng Cộng Hòa bảo vệ luật di dân thời ông Trump

Vào thứ sáu (ngày 29 tháng 10), Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đồng ý xem xét một nỗ lực từ nhóm viên chức tiểu bang đảng Cộng hòa đảm nhận việc bảo vệ luật di dân cứng rắn do chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump ban hành.

Các thẩm phán đã chấp nhận kháng cáo của 13 Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Cộng hòa về phán quyết của tòa án cấp dưới nhằm bác bỏ nỗ lực bảo vệ quy tắc “gánh nặng cho công chúng” (“public charge”) của ông Trump. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã từ bỏ bảo vệ chính sách này. Quy tắc “puclic charge” có hiệu lực từ tháng 2 năm 2020 cho đến tháng 3 năm ngoái.

Theo các hướng dẫn của Hoa Kỳ áp dụng trong hai thập niên qua, những người di dân sống nhờ vào tiền trợ cấp trực tiếp hoặc sống trong các cơ sở cư trú dài hạn sẽ không được nhận thẻ xanh. Chính sách của ông Trump đã mở rộng điều khoản này đối với bất kỳ ai nhận được nhiều phúc lợi xã hội trong tổng số 12 tháng trong khoảng thời gian 36 tháng bao gồm chương trình chăm sóc sức khỏe Medicaid, hỗ trợ nhà ở (housing) và thực phẩm.

Các Bộ trưởng Tư pháp lập luận rằng họ có quyền bảo vệ quy tắc của ông Trump, nói rằng “public charge” đã tiết kiệm khoảng 1 tỷ mỹ kim cho mỗi tiểu bang hằng năm. Theo dữ kiện tòa án, trong suốt thời gian áp dụng chính sách này, chính phủ chỉ từ chối ba hồ sơ di dân. 13 bộ trưởng tư pháp Cộng Hòa thuộc các tiểu bang Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Oklahoma, Nam Carolina, Texas và West Virginia.