08/12/2020 | 24

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ từ chối vụ kiện kéo dài của đảng Cộng Hòa nhằm ngăn chận chiến thắng của ông Joe Biden

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ từ chối vụ kiện kéo dài của đảng Cộng Hòa nhằm ngăn chận chiến thắng của ông Joe Biden

Tối cao pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã bác bỏ yêu cầu cuối cùng của đảng Cộng hòa nhằm ngăn chặn chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden ở tiểu bang Pennsylvania, giáng một đòn khác vào những người ủng hộ Tổng thống Trump, những người đã đưa ra vụ kiện pháp lý về cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 trên toàn quốc.

Tối cao pháp viện, chỉ trong một phán quyết rắt ngắn gọn, đã từ chối đề nghị của một dân biểu và các đảng viên Cộng hòa khác, những người đang đặt ra một thách thức pháp lý khẩn cấp đối với hệ thống bỏ phiếu bằng thư của tiểu bang do quốc hội tiểu bang ban hành vào năm 2019.  Phán quyết của tòa viết rằng vụ kiện được nộp đến thẩm phán Alito, và đã bị tòa án từ chối không nhận”.

Vụ kiện yêu cầu hủy bỏ tất cả 2.5 triệu lá phiếu gửi bằng thư, hoặc tòa án hủy bỏ chiến thắng của ông Biden, và ra lệnh cho quốc hội tiểu bang do đảng Cộng Hòa kiểm soát chọn người chiến thắng trong 20 phiếu đại cử tri của tiểu bang.

Như thông lệ của tòa án trong các phán quyết khẩn cấp, tòa án không đưa ra lý do gì khi từ chối đơn kiện. Không có vị thẩm phán nào của tối cao pháp viện đưa ra lời giải thích.

Tổng thống Trump đã từng nói rằng ông tin Tối Cao Pháp viện cuối cùng sẽ quyết định cuộc bầu cử, và ủy ban tranh cử của ông đã cam kết sẽ đưa vụ kiện lên Tối Cao Pháp Viện mà ở đó có 3 thẩm phán do tổng thống Trump bổ nhiệm.  Tuy nhiên Tối Cao Pháp Viện đã không nhận vụ kiện.

Vụ kiện vào thứ Ba trước Tối Cao Pháp Viện không liên quan đến ủy ban tranh cử của tổng thống Trump với tư cách là một đương đơn.  Trong năm tuần kể từ Ngày bầu cử, tổng thống Trump và các đồng minh của ông đã đưa ra hàng chục vụ kiện ở Pennsylvania và năm tiểu bang quan trọng khác trong một nỗ lực kéo dài nhằm vô hiệu hóa chiến thắng của ông Biden. Tất cả vụ kiện gần như đều thất bại.

Ông Biden đã thắng tiểu bang Pennsylvania với hơn 81,000 phiếu.