02/12/2019 | 1

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ xem xét vụ kiện về quyền kiểm soát súng

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ xem xét vụ kiện về quyền kiểm soát súng

Ảnh: Reuters

Tin từ Washington, D.C. – Vào thứ hai (ngày 2 tháng 12), Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã xem xét vụ kiện về quyền kiểm soát súng lần đầu tiên trong gần 10 năm qua. Tại Hoa Kỳ, nơi 40,000 người tử vong do súng mỗi năm, 9 thành viên của Tối Cao Pháp Viện sẽ một lần nữa xem xét một vụ kiện liên quan đến Tu Chánh Án Thứ Hai của Hiếp Pháp Hoa Kỳ về “”quyền của người dân được giữ và cầm vũ khí”.

Trong một phán quyết lịch sử vào năm 2008, Tối Cao Pháp Viện cho biết Tu Chánh Án Thứ Hai bảo đảm quyền sở hữu súng của mỗi cá nhân, đồng thời tòa án đã hủy bộ một bộ luật cấm súng ngắn. Đến năm 2010, Tối Cao Pháp Viện cho biết phán quyết nói trên được áp dụng ở cả cấp tiểu bang và liên bang. Tuy nhiên, Giáo sư Joseph Blocher, chuyên gia luật tại Duke University, cho biết Tối Cao Pháp Viện vẫn chưa làm rõ việc các tòa án nên đánh giá tính hợp hiến của các luật súng khác như thế nào, bao gồm luật hạn chế vũ khí tấn công, băng đạn dung lượng cao,…” Theo AFP, Tối Cao Pháp Viện đã liên tục từ chối nhận các vụ kiện liên quan đến súng kể từ khi phán quyết năm 2010 được đưa ra. Nhưng năm nay, tòa án đã đồng ý đưa ra phán quyết về các biện pháp hạn chế súng đạn ở Thành phố New York dưới danh nghĩa an toàn công cộng.  Khi giải quyết vụ kiện này, tòa án có thể nhân cơ hội này để làm rõ cách các tòa án khác có thể quyết định liệu các hạn chế về súng có hợp pháp hay không. Dự kiến tối cao pháp viện sẽ đưa ra phán quyết vào tháng 06 năm sau.

Tuy nhiên, các nhà bình luận cho rằng tối cao pháp viện không hứng thú trong việc xem xét luật súng đạn vào ngày thứ Hai, khi hai thẩm phán đặc câu hỏi là tiểu bang New York đã hủy bỏ luật cấm mang súng ra khỏi nhà thì tại sao bên đương đơn lại kiện luật này tại Tối Cao Pháp Viện?

Mộc Miên

 

Cùng chuyên mục