06/10/2014 | 3

Tối cao pháp viện Hoa Kỳ cho phép hôn nhân đồng tính tại 5 tiểu bang

Tối cao pháp viện Hoa Kỳ cho phép hôn nhân đồng tính tại 5 tiểu bang

Washington, DC. (Reuters) – Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ từ chối xem xét vấn đề gây tranh cãi gay gắt là hôn nhân đồng tính. Hành động bất ngờ này sẽ cho phép người đồng tính kết hôn tại 5 tiểu bang, nơi các đám cưới đồng tính trước đó bị cấm.

Bằng cách từ chối các kháng cáo, liên quan tới các tiểu bang Virginia, Oklahoma, Utah, Wisconsin và Indiana, tòa án cho phép giữ nguyên các phán quyết của tòa án thấp hơn, bãi bỏ các lệnh cấm trong những tiểu bang trên. Các tiểu bang khác thuộc thẩm quyền của tòa phúc thẩm, đã bãi bỏ lệnh cấm sẽ cũng bị ảnh hưởng, có nghĩa là số tiểu bang cho phép hôn nhân đồng tính có thể sẽ nhanh chóng tăng lên từ 19 lên 30.

Các tiểu bang khác sẽ bao gồm North Carolina, West Virginia, South Carolina, Wyoming, Kansas và Colorado. Quyết định của Tối Cao Phép Viện không nghe các vụ kiện là một điều bất ngờ bởi vì hầu hết các chuyên gia pháp lý tin rằng họ sẽ muốn cân nhắc câu hỏi quan trọng đối với quốc gia, tập trung vào việc liệu bảo đảm đối xử bình đẳng theo luật pháp của Hiến Pháp Hoa Kỳ có nghĩa là cấm hôn nhân đồng tính là bất hợp pháp hay không.

Vấn đề này có thể vẫn sẽ quay trở lại tòa án, nhưng thông điệp mà Tối Cao Pháp Viện đưa ra trong việc từ chối nghe vụ việc sẽ là một đòn bẩy cho các nhà hoạt động ủng hộ hôn nhân đồng tính, đang tham gia vào các vụ kiện tương tư ở nững tiểu bang vẫn còn cấm. (H. Nguyễn)