29/11/2020 | 0

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cân nhắc xử sắc lệnh cấm đếm người di dân trong thống kê dân số 2020

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cân nhắc xử sắc lệnh cấm đếm người di dân trong thống kê dân số 2020

Ảnh: Reuters

Tin từ Washington, D.C. – Vào hôm thứ hai ngày 30 tháng 11 tới đây, Tối Cao Pháp Viện dự kiến sẽ cân nhắc nỗ lực chưa từng có và gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump nhằm loại trừ những người di dân bất hợp pháp khỏi cuộc thống kê dân số được sử dụng để phân bổ các khu vực Hạ viện Hoa Kỳ cho các tiểu bang.

Những người thách thức lệnh này, được Tổng thống Trump đưa ra vào tháng 7, bao gồm nhiều tiểu bang khác nhau do New York dẫn đầu, các thành phố, địa hạt và các nhóm bảo vệ quyền của người di dân. Họ lập luận rằng hành động này của Tổng thống Đảng Cộng hòa có thể khiến vài triệu người không được tính đến trong cuộc thống kê và khiến California, Texas và New Jersey mất ghế Hạ viện, dựa trên số lượng dân số của tiểu bang trong cuộc thống kê dân số hàng năm.

Tối Cao Pháp Viện dự kiến sẽ nghe một cuộc tranh luận trực tuyến kéo dài 80 phút. Tổng thống Trump đã thất bại trong nỗ lực tái tranh cử vào ngày 3 tháng 11. Đây là một trong những chính sách mà chính quyền Tổng thống đang gấp rút hoàn thành trước khi ông Joe Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Những người phản đối lập luận rằng Hiến Pháp không cho phép Tổng thống Trump loại trừ những người di dân bất hợp pháp khỏi cuộc thống kê dân số.

Hiến pháp quy định rằng việc phân bổ các ghế trong Hạ viện phải dựa trên “tổng số người ở mỗi tiểu bang.” Những người thách thức cho biết kế hoạch của Tổng thống Trump cũng vi phạm luật liên bang gọi là Đạo luật Census Act nêu rõ cách thức tiến hành cuộc thống kê dân số. Bên cạnh đó, họ lập luận rằng kế hoạch của Tổng thống Trump sẽ làm suy yếu quyền lực chính trị của các tiểu bang có số lượng lớn người di dân bất hợp pháp. Ước tính có khoảng 11 triệu người di dân sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Cho đến nay, cuộc thống kê tính tất cả mọi người bất kể quốc tịch hay tình trạng di dân. (BBT)