06/07/2022 | 89

Tối Cao Pháp Viện hiện tại có khuynh hướng bảo thủ nhất trong vòng 90 năm qua

Tối Cao Pháp Viện hiện tại có khuynh hướng bảo thủ nhất trong vòng 90 năm qua

Vào năm 2018, ngay sau khi ông tuyên bố nghỉ hưu, Thẩm phán Anthony Kennedy, người theo chủ nghĩa ôn hòa trong suốt 30 năm nhiệm kỳ tại Tối cao Pháp viện, đã gặp một nhóm phóng viên. Ông nói rằng dù ông có rời đi thì các quyền hiến định như quyền phá thai và quyền LGBT sẽ không thay đổi. Nhưng chỉ 4 năm sau, dự đoán của ông Kennedy đã không còn chính xác.

Theo đài NPR, kể từ khi ông Trump bổ nhiệm thêm một thẩm phán vào Tối Cao Pháp viện, tòa án cao cấp nhất nước đã đưa ra nhiều phán quyết bảo thủ hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 1931. Theo thống kê của giáo sư Lee Epstein thuộc đại học Washington University và giáo sư Keven Quinn thuộc đại học Michigan, các vị thẩm phán bảo thủ đã thắng thế trong 62% đơn kiện.

Sự áp đảo này là một giấc mơ thành hiện thực cho những người bảo thủ theo đường lối cứng rắn, nhưng là một cơn ác mộng cho những người theo chủ nghĩa tự do và ôn hòa. Dù người dân nghĩ gì về quyết định của tòa án trong những vụ kiện gần đây, thì rõ ràng Tối cao Pháp viện hiện tại sẽ không lùi bước trước các vấn đề gây tranh cãi.

Và có lẽ trong tương lai, hệ thống tòa án rất bảo thủ này sẽ phải giải quyết những vấn đề phân cực nhất trong thời đại này, từ phá thai, quyền bầu cử, đến quyền của người LGBTQ, cũng như nội dung lịch sử được dạy trong các trường công lập, và thậm chí cấm sách trong thư viện công cộng – tất cả những vụ kiện nói trên đều có khả năng sẽ xảy ra.