01/12/2021 | 17

Tối Cao Pháp Viện có thể duy trì giới hạn phá thai trong vụ kiện của tiểu bang Mississippi

Tối Cao Pháp Viện có thể duy trì giới hạn phá thai trong vụ kiện của tiểu bang Mississippi

Tối cao pháp viện Hoa Kỳ có những biểu hiện cho thấy vào hôm thứ Thứ Tư rằng tòa tối cao có thể duy trì một đạo luật Mississippi sẽ cấm hầu như tất cả các trường hợp phá thai sau khi thai được 15 tuần, đây sẽ là một sự đột phá đáng kể so với 50 năm thưa kiện.

Các thẩm phán đã nghe 90 phút tranh luận trong một vụ kiện thách thức trực tiếp đối với Roe kiện Wade trong gần ba thập niên. Đa số các thẩm phán bảo thủ của tòa án cho rằng họ sẵn sàng để loại bỏ tiêu chuẩn trước đây của tòa án nhằm ngăn các tiểu bang cấm phá thai trước khi thai nhi có cuộc sống, thường được coi là khi thai được khoảng 24 tuần. Không rõ sau phần tranh luận hôm thứ Tư, liệu tòa án có thực hiện bước bổ sung để lật ngược các tiền lệ phá thai của tòa, bao gồm cả Roe vs Wade hay không.

Ba thẩm phán tự do hơn cảnh cáo rằng tòa án trở thành một cơ quan chính trị nếu họ đưa ra các phán quyết hủy bỏ quyền phá thai mà Hoa Kỳ đã áp dụng vào hàng thập niên. Ít nhất bốn trong số những thẩm phán bảo thủ của tòa án, Thẩm phán Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh, đề nghị họ chuẩn bị hủy bỏ Roe với lý do rằng Roe là một quyết định sai lầm, bất chấp nữa thế kỷ nay, Roe được áp dụng tại Hoa Kỳ.

Thẩm phán Kavanaugh đã liệt kê một số quyết định trong quá khứ, như vấn đề ly thân và hôn nhân đồng tính, là kết quả của việc tòa án bỏ qua các tiền lệ lâu đời. Chánh thẩm John Roberts đề nghị ông sẵn sàng duy trì luật Mississippi mà không lật ngược Roe, nhưng không rõ liệu có bất kỳ thành viên nào khác của tòa án sẽ tham gia với ông hay không.