20/10/2020 | 0

Tối Cao Pháp Viện cho phép Pennsylvania kéo dài thời gian nhận phiếu bầu thêm 3 ngày

Tối Cao Pháp Viện cho phép Pennsylvania kéo dài thời gian nhận phiếu bầu thêm 3 ngày

Ảnh: Reuters

Tin từ Washington, D.C. — Vào thứ hai (ngày 19 tháng 10), Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cho phép các viên chức bầu cử ở tiểu bang chiến trường Pennsylvania phải nhận các lá phiếu gửi qua bưu điện trong vòng ba ngày sau Ngày bầu cử.

Phán quyết là một thất bại của Đảng Cộng hòa, những người cho rằng việc đếm phiếu bầu muộn sẽ tạo ra hỗn loạn cho một cuộc tổng tuyển cử vốn đã phức tạp. Các thẩm phán tối cao pháp viện từ chối ngăn phán quyết của tòa Tối Cao Pháp Viện tiểu bang nói rằng các lá phiếu có thể đến muộn nhất là 5 giờ chiều ngày thứ sáu (ngày 6 tháng 11) của tuần ngày bầu cử, trừ khi có bằng chứng cho thấy lá phiếu đã được gửi qua đường bưu điện sau Ngày Bầu cử.

Tối Cao Pháp Viện, hiện chỉ có 8 thành viên sau khi thẩm phán Ruth Bader Ginsburg qua đời, đưa ra 4 phiếu chống và 4 phiếu thuận. Trong đó, các Thẩm phán Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh nói rằng họ sẽ chấp thuận yêu cầu của Đảng Cộng hòa để hoãn lại phán quyết của tòa án cấp cưới, nhưng cần đến 5 phiếu thuận để thông qua việc này.

Theo luật hiện hành của tiểu bang, các lá phiếu phải đến trước 8 giờ tối vào Ngày bầu cử để được tính. Nhưng tòa án Pennsylvania cho biết điều khoản bầu cử tự do và bình đẳng của hiến pháp tiểu bang yêu cầu gia hạn vì sự chậm trễ của các lá phiếu qua thư do đại dịch coronavirus. Tòa án xác định rằng các cử tri sẽ bị tước quyền nếu lá phiếu của họ bị mắc kẹt trong cơ sở phân loại thư vì sự chậm trễ của Dịch vụ Bưu Chính Hoa Kỳ (USPS).

Các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa phản đối việc gia hạn, mô tả nó là “một lời mời mở để cử tri bỏ phiếu sau ngày bầu cử.” Nhưng Đảng Dân chủ cho biết số lượng kỷ lục của việc bỏ phiếu bằng thư và khuyến cáo từ USPS rằng việc giao hàng có thể bị chậm lại bắt buộc thời hạn thông thường phải thay đổi. Hơn 2.6 triệu cử tri Pennsylvania đã yêu cầu bỏ phiếu bằng thư. (BBT)