13/01/2022 | 15

Tối Cao Pháp Viện chặn quy định bắt buộc tiêm vaccine đối với các công ty có 100 nhân viên trở lên

Tối Cao Pháp Viện chặn quy định bắt buộc tiêm vaccine đối với các công ty có 100 nhân viên trở lên

Tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã bác bỏ quy định bắt buộc tiêm vaccine hoặc xét nghiệm của chính quyền Biden hôm thứ Năm, với tuyên bố rằng Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) đã vượt quá thẩm quyền của mình. Nhưng đồng thời, tòa án vẫn ủng hộ một quy định do Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) ban hành quy định việc tiêm vaccine cho hầu hết nhân viên tại các bệnh viện, viện dưỡng lão và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nhận tiền hỗ trợ liên bang.

Các thẩm phán đã bỏ phiếu 6 thuận, 3 chống, theo làn ranh ý hệ.  Quy định bị tòa án bãi bỏ dự kiến sẽ áp dụng cho hơn 80 triệu nhân viên thuộc khu vực tư nhân và sẽ yêu cầu tất cả các công ty có từ 100 nhân viên trở lên phải được tiêm chủng, hoặc phải được kiểm tra hàng tuần, và mọi chi phí se do chính quyền liên bang đài thọ.

Quyết định hủy bỏ quy định được đưa ra khi các trường hợp COVID-19 mức cao điểm mới là 1.4 triệu ca nhiễm vào đầu tuần này. Số ca bệnh đã làm tràn ngập các bệnh viện trên toàn quốc, chủ yếu là những bệnh nhân chưa được tiêm chủng. Tình hình nghiêm trọng đến mức khiến một số thống đốc phải kêu gọi Vệ binh Quốc gia giúp đỡ, ngay cả khi các thống đốc ở một số tiểu bang khác do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã ban hành luật bắt buộc tiêm vaccine là bất hợp pháp.

Trái ngược hoàn toàn với quyết định trong trường hợp của OSHA, tối cao pháp viện đã bỏ phiếu từ 5 thuận 4 chống trong trường hợp CMS ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc cho các nhà cung cấp Medicare và Medicaid. Ba thẩm phán theo chủ nghĩa cấp tiến cùng 2 thẩm phán bảo thủ là Chánh thẩm John Roberts và Thẩm phán Brett Kavanaugh đã bỏ phiếu thuận.