13/12/2021 | 14

Tối Cao Pháp Viện bác bỏ lập luận miễn trừ tôn giáo trong vụ kiện phản đối tiêm vaccine tại New York

Tối Cao Pháp Viện bác bỏ lập luận miễn trừ tôn giáo trong vụ kiện phản đối tiêm vaccine tại New York

Tối cao pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã bác bỏ vụ kiện do các bác sĩ và y tá Cơ đốc giáo đưa ra và của một nhóm cổ vũ sự hoài nghi về vaccine khi tiểu bang New York từ chối cho phép miễn trừ tôn giáo khi tiểu bang bắt buộc các nhân viên y tế phải tiêm vaccine  COVID-19. Sau khi xem xét hai vụ kiện, các thẩm phán đã từ chối ban hành lệnh khẩn cấp yêu cầu tiểu bang cho phép miễn trừ tôn giáo trong khi vụ kiện vẫn đang tiếp tục ở các tòa án cấp thấp hơn.

Tối cao pháp viện trước đây đã bác bỏ những vụ kiện khác về việc bắt buộc tiêm vaccine, bao gồm một vụ kiện tập trung vào việc tiểu bang Maine không chấp nhận quyền miễn trừ tôn giáo cho nhân viên y tế.

Những người đâm đơn kiện ở New York cho biết việc không chấp nhận quyền miễn trừ tôn giáo, vi phạm điều cấm của Tu chính án đầu tiên của Hoa Kỳ về phân biệt đối xử tôn giáo, hoặc luật dân quyền liên bang yêu cầu người chủ công ty phải đáp ứng hợp lý niềm tin tôn giáo của nhân viên.

Một tòa án cấp thấp hơn đã từ chối lập luận này. Bộ Y tế New York vào ngày 26 tháng 8 đã ra lệnh cho các chuyên gia chăm sóc y tế tiếp xúc với bệnh nhân hoặc nhân viên khác phải tiêm vaccine trước ngày 27 tháng 9. Thời hạn đó đã được lùi lại đến ngày 22 tháng 11.