30/05/2020 | 13

Tối Cao Pháp Viện bác bỏ đơn kiện về lệnh hạn chế của california đối với việc tụ tập tại các nơi thờ phượng giữa đại dịch

Tối Cao Pháp Viện bác bỏ đơn kiện về lệnh hạn chế của california đối với việc tụ tập tại các nơi thờ phượng giữa đại dịch

Tin từ Washington – Vào hôm thứ Sáu (29 tháng 05), Tối cao Pháp viện đã bác bỏ đơn kiện đối với các lệnh giới hạn của tiểu bang California về các cuộc tụ họp lớn trong nơi thờ phượng giữa đại dịch COVID-19, qua đó bác bỏ đơn kháng cáo của một nhà thờ ở khu vực San Diego cho rằng các lệnh của chính quyền tiểu bang vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Các thẩm phán cho biết California có thể thực thi các quy định của họ, ít nhất là cho đến nay. Các luật sư biện hộ cho nhà thờ cho rằng Tu chính án thứ nhất bảo vệ quyền thực hành tôn giáo, nghĩa là chính quyền không được phép cấm nhà thờ tổ chức nghi lễ hoặc hạn chế mọi người tham dự lễ, đặc biệt khi chính quyền vẫn cho phép các công ty từ các nhà máy đến cửa hàng tạp hóa mở cửa.

Tuần trước, tổng thống Trump cho rằng các nhà thờ và nơi thờ phượng khác nên được coi là dịch vụ thiết yếu, đồng thời khẳng định sẽ ra lệnh vượt qua lệnh của các thống đốc nếu họ không cho phép các tổ chức tôn giáo mở cửa hoàn toàn. Dù tổng thống không có thẩm quyền trực tiếp đối với các biện pháp cách ly của tiểu bang, nhưng các thẩm phán liên bang có thể ra lệnh thay đổi các quy định của tiểu bang nếu quy định bị xem là vi phạm hiến pháp.

Tại Tối cao Pháp viện, hai thẩm phán do tổng thống Trump bổ nhiệm là Kavanaugh và Gorsuch, rất quan tâm đến các vụ kiện tự do tôn giáo. Nhưng các luận cứ đưa ra để mở cửa nơi thờ phượng giữa cơn đại dịch không thuyế phục. Hầu hết các thẩm phán không muốn can thiệp vào các quy định về sức khỏe và an toàn, nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus. (BBT)