31/07/2016 | 0

Tòa Wisconsin: Luật yêu cầu cử tri trình thẻ căn cước là vi hiến

Tòa Wisconsin: Luật yêu cầu cử tri trình thẻ căn cước là vi hiến

Madison, Wisconsin. (CBS) – Một thẩm phán liên bang bãi bỏ nhiều điều khoản trong luật cử tri phải trình thẻ căn cước của tiểu bang Wisconsin.

Như vậy, đạo luật vẫn nguyên vẹn nhưng tòa phán quyết nhiều hạn chế về quyền bỏ phiếu được cơ quan lập pháp do đảng Cộng Hòa kiểm soát và thống đốc Scott Walker thông qua là vi hiến. Hai nhóm cấp tiến khởi kiện đạo luật vào tháng 5 vừa qua, trong đó có một yêu cầu cử tri phải trình thẻ căn cước có hình. Thẩm phán James Peterson đồng ý với lập luận rằng luật pháp ban hành để mang lợi cho đảng Cộng Hòa và gây khó khăn cho những người ủng hộ đảng Dân Chủ bỏ phiếu. Ông ra lệnh một loạt thay đổi.

Trước đó, vào ngày Thứ Sáu, một tòa phúc thẩm liên bang cũng chặn một đạo luật của tiểu bang North Carolina, yêu cầu cử tri phải trình thẻ căn cước có hình và bao gồm các điều khoản khác ảnh hưởng không cân xứng đến cử tri gốc Phi Châu. Thẩm phán tại Virginia tuyên bố đạo luật được ban hành với ý định phân biệt đối xử. Đầu tháng này, một tòa phúc thẩm liên bang cũng phán quyết rằng luật thẻ căn cước cử tri nghiêm ngặt của tiểu bang Texas là phân biệt đối xử chống lại người thiểu số và phải được thay đổi trước cuộc bầu cử vào tháng 11. (Nguyên Trân)