08/03/2014 | 0

Toà thượng thẩm Kansas: Cắt ngân sách trường học là vi hiến

Toà thượng thẩm Kansas: Cắt ngân sách trường học là vi hiến

Topeka, Kansas. (CBS)
Tòa Thượng Thẩm phán quyết rằng tiểu bang Kansas phải tài trợ nhiều hơn cho các trường công lập của tiểu bang. Quyết định này có thể gây ảnh hưởng đến nỗ lực của Thống Đốc Sam Brownback, thuộc đảng Cộng Hòa, là làm cho việc cắt giảm thuế tại tiểu bang ông trở thành khuôn mẫu của toàn quốc.
Trong vụ kiện của các bậc phụ huynh và học khu từ năm 2010, tòa thượng thẩm phán quyết rằng việc tài trợ cho các trường học của tiểu bang Kansas là vi hiến. Thay vì ngăn cản, ông Brownback và các nhà lãnh đạo khác trong chính phủ tiểu bang tuyên bố hài lòng bởi vì quyết định không nói chính xác tiểu bang phải chi tiêu bao nhiêu cho các trường học, và đẩy trách nhiệm này đến tòa án cấp thấp hơn.
Các nhà giáo dục và luật sư đại diện các bậc phụ huynh và học khu coi phán quyết kể trên như là một lời khiển trách tiểu bang, do đảng Cộng Hòa kiểm soát, và phù hợp với phán quyết trước đó của tòa, nêu chính xác việc tiểu bang phải phân bổ bao nhiêu để cung cấp giáo dục phù hợp cho mỗi trẻ em.
Hôm Thứ Sáu, tòa ra lệnh cho các nhà lập pháp thúc đẩy tài trợ cho hai loại trợ giúp các học khu nghèo, bổ túc doanh thu thuế thu nhập đánh vào các hoạt động chung và các dự án cải thiện vốn cho tới ngày 1 tháng 7, nhưng không có thời hạn để tòa cấp thấp hơn đưa ra con số ngân sách tổng thể. – N. Trần