28/08/2015 | 3

Tòa phán quyết về chương trình thu thập dữ liệu NSA

Tòa phán quyết về chương trình thu thập dữ liệu NSA

Fort Meade, Maryland. (Reuters) – Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu bác bỏ phán quyết của một thẩm phán, ngăn chặn Cơ Quan An Ninh Quốc Gia thu thập dữ liệu điện thoại lớn, trong một chương trình gây tranh cãi, mà sau này đã được Quốc Hội sửa đổi.

Tòa Phúc Thẩm Quận Columbia tuyên bố không có đủ căn cứ cho lệnh sơ bộ mà tòa án cấp thấp hơn áp đặt. Luật bị thắc mắc hết hạn và tháng 6 và kể từ đó Quốc Hội đã sửa đổi. Ủy ban gồm ba thẩm phán kết luận rằng vụ việc không tranh luận, bất chấp thay đổi trong luật pháp và gửi vụ kiện trở lại cho Thẩm Phán Richard Leon để xem xét thêm. Một thành viên của ủy ban, Thẩm Phán David Sentelle, một phần không đồng ý. Ông cho biết sẽ bác bỏ thành thừng thách thức.

Theo luật sửa đổi, chương trình thu thập dữ liệu hiện hành được tiếp tục thêm 180 ngày sau khi Luật Tự Do Hoa Kỳ được áp dụng vào ngày 2 tháng 6. Sau đó phiên bản mới của chương trình sẽ có hiệu lực. Cựu nhân viên khế ước Edward Snowden đã tiết lộ việc thu thập hồ sơ điện thoại lớn cho truyền thông Hoa Kỳ và Anh vào tháng 6 năm 2013. Chương trình đã bị Larry Klayman và Charles Strange kiện. Klayman là một luật sư bảo thủ còn Strange là cha của một kỹ thuật viên mã số bị thiệt mạng ở Afhganistan vào năm 2011. Họ thắng vụ kiện ở Tòa Án Địa Hạt Hoa Kỳ ở Washington vào tháng 12 năm 2013.

Thẩm phán Leon phán quyết rằng chương trình có khả năng làm trái pháp luật và chính phủ kháng cáo. Chính phủ tuyên bố chương trình được phép theo mục 215 của Luật Yêu Nước. (Nguyên Trân)