28/02/2019 | 2

Tòa liên bang khẳng định Texas có nhiều sai sót trong chương trình kiểm tra tư cách công dân của cử tri

Tòa liên bang khẳng định Texas có nhiều sai sót trong chương trình kiểm tra tư cách công dân của cử tri

Ông David Whitley - Ảnh: NPR

San Antonio, Texas – Một thẩm phán liên bang tại Texas đã phán quyết rằng, các viên chức tiểu bang đã gây rối loạn khi họ chất vấn tư cách công dân của khoảng 98,000 cử tri, và đã kết luận sai lầm rằng nhiều người trong số này không đủ tiêu chuẩn để bỏ phiếu. Thẩm phán liên bang Fred Biery tại San Antonio cũng ra lệnh cho chính quyền Texas phải ngừng việc xóa tên các cử tri trong danh sách bầu cử của tiểu bang.

Vào cuối tháng 1, Ngoại trưởng Texas David Whitley nói rằng, gần 95,000 người không phải là công dân đã ghi danh bỏ phiếu, và khoảng 58,000 người trong số này đã bỏ phiếu tại 1 hoặc nhiều cuộc bầu cử tại Texas. Ông Whitley cũng nói rằng, văn phòng của ông sẽ so sánh danh sách cử tri với dữ liệu từ Bộ An toàn Giao thông tiểu bang. Nếu một người ghi danh bỏ phiếu bị phát hiện không phải là công dân, người này sẽ bị thông báo với chính quyền quận hạt. Ngoài ra, những người này cũng sẽ nhận thư thông báo rằng việc ghi danh bầu cử của họ đang bị xét lại.

Thông báo của ông Whitley ngay lập tức bị phản đối. Các tổ chức nhân quyền nói rằng những người trong danh sách của ông Whitley phần lớn đều là người đã tuyên thệ công dân, nhưng họ nộp đơn xin bằng lái hoặc thẻ ID khi vẫn còn là thường trú nhân.

Trong phiên tòa vào đầu tuần, ông Keith Ingram, giám đốc bầu cử của Bộ Ngoại giao Texas, thừa nhận hơn 25,000 người trong danh sách thật ra đều là công dân Hoa Kỳ hợp pháp. Thẩm phán Biery cho phép các viên chức bầu cử của Texas được tiếp tục kiểm tra tư cách công dân của cử tri, nhưng không được liên lạc trực tiếp với những người này qua thư từ. (Mộc Miên)