01/12/2022 | 79

TÒA KHÁNG ÁN TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG XEM XÉT CÁC TÀI LIỆU BỊ TỊCH THU TẠI MAR-A-LAGO CỦA THẨM PHÁN ĐẶC BIỆT. MỘT THẤT BẠI NẶNG NỀ ĐỐI VỚI ÔNG TRUMP

TÒA KHÁNG ÁN TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG XEM XÉT CÁC TÀI LIỆU BỊ TỊCH THU TẠI MAR-A-LAGO CỦA THẨM PHÁN ĐẶC BIỆT. MỘT THẤT BẠI NẶNG NỀ ĐỐI VỚI ÔNG TRUMP

Trong một thất bại nặng nề đối với cựu Tổng thống Donald Trump, một tòa kháng án liên bang hôm thứ Năm đã tạm dừng việc xem xét của bên thứ ba đối với các tài liệu bị tịch thu từ nhà nghỉ mát Mar-a-Lago của ông. Phán quyết này loại bỏ một trở ngại lớn đối với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về việc lấy các hồ sơ của chính phủ của ông Trump từ Tòa Bạch Ốc.  Trong một phán quyết hôm thứ Năm, Tòa kháng án số 11 của Hoa Kỳ đã đảo ngược lệnh của tòa án cấp dưới chỉ định một người được gọi là bên thứ bađặc biệt để phân loại hàng nghìn tài liệu được tìm thấy tại nhà của ông Trump để xác định những tài liệt nào vượt quá giới hạn đối với các nhân viên điều tra. Tòa kháng án phán quyết rằng: “Luật rất rõ ràngkhông ai có thể viết một quy tắc cho phép bất kỳ đối tượng nào của lệnh khám xét có thể ngăn chặn các cuộc điều tra của chính phủ sau khi lệnh này được thi hành. Cũng không thể viết một quy tắc chỉ cho phép các cựu tổng thống hành động như vậy.”