17/11/2021 | 11

Tòa kháng án liên bang địa hạt 6 sẽ xét xử các vụ kiện chống lại luật bắt buộc chích vaccine của Tổng Thống Biden

Tòa kháng án liên bang địa hạt 6 sẽ xét xử các vụ kiện chống lại luật bắt buộc chích vaccine của Tổng Thống Biden

Tòa Kháng Án Liên Bang Địa Hạt số 6 đã giành chiến thắng sau cuộc rút thăm để xét xử những thách thức pháp lý đối với quy định bắt buộc chích vaccine của Tổng thống Biden. Cuộc rút thăm được công bố sau khi nhiều vụ kiện chống lại chính quyền Tổng thống được đệ trình lên một số tòa kháng án liên bang.

Trong một tiến trình giống như xổ số Powerball, một chục quả bóng bàn, mỗi quả đại diện cho một tòa án, đã được đặt vào hộp gỗ vào thứ ba (ngày 16 tháng 11). Cuộc rút thăm diễn ra ở Washington, D.C. bởi một người được chọn từ hội đồng tư pháp giám sát các vụ kiện tụng đa khu vực.

Quy định bắt buộc chích vaccine được Tổng thống Biden chính thức ban hành vào ngày 5 tháng 11. Quy định này yêu cầu các công ty có trên 100 nhân viên phải bảo đảm nhân viên của họ được chích vaccine ngừa COVID-19, hoặc phải xét nghiệm hàng tuần bắt đầu từ ngày 4 tháng Giêng. Ngay sau khi công bố sắc lệnh này, các vụ kiện phản đối quy định liên tiếp được đệ trình. Trong vòng 10 ngày, 34 vụ kiện được đệ trình, gửi lên tất cả 12 tòa kháng án khu vực.

Tòa Kháng Án Liên Bang Địa Hạt 6 có khuynh hướng bảo thủ với hầu hết các thẩm phán được bổ nhiệm bởi các tổng thống đảng Cộng hòa. Sáu thẩm phán trong tòa án này được bổ nhiệm bởi cựu Tổng thống Donald Trump và năm người được bổ nhiệm bởi cựu Tổng thống George W. Bush. Trong khi đó, cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama chỉ bổ nhiệm tổng cộng 5 người vào tòa án này.