09/10/2021 | 28

Tòa kháng án khôi phục luật phá thai tại Texas chỉ hai ngày sau khi luật này bị chặn

Tòa kháng án khôi phục luật phá thai tại Texas chỉ hai ngày sau khi luật này bị chặn

Tin từ Washington, D.C. – Vào thứ sáu (ngày 8 tháng 10), Tòa kháng án Số 5th đã tạm thời khôi phục luật phá thai của Texas. Tòa kháng án số 5, vốn có khuynh hướng bảo thủ, đã thông qua yêu cầu của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Texas để khôi phục lại luật phá thai chỉ hai ngày sau khi luật này bị chặn. Vào thứ tư (ngày 6 tháng 10), Thẩm phán quận Hoa Kỳ Robert đã tạm thời chặn lệnh cấm phá thai trong khi các vụ kiện tụng về tính hợp pháp của luật này vẫn tiếp tục.

Bộ Tư pháp đã lập luận rằng luật ngăn cản phụ nữ thực hiện quyền hiến định của họ để chấm dứt thai kỳ đã được công nhận trong phán quyết Roe v. Wade năm 1973 của Tối cao Pháp viện. Bộ cũng cho rằng luật can thiệp một cách không thích đáng vào hoạt động của chính phủ liên bang để cung cấp các dịch vụ liên quan đến phá thai.

Bà Brigitte Amiri, một luật sư của Hiệp hội Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) cho biết việc luật cấm phá thai của Texas được khôi phục là một điều đáng báo động khi mà các cơ sở phá thai đang bắt đầu tiếp tục chăm sóc phá thai cho tất cả bệnh nhân.

Bà Amiri cho biết ACLU hy vọng quá trình tố tụng “diễn ra nhanh chóng” để Tối cao Pháp viện tiếp tục chặn luật phá thai của Texas. Luật phá thai của Texas, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, cấm các thủ tục phá thai sau khi thai nhi được 6 tuần tuổi. Luật này không có ngoại lệ đối với các trường hợp mang thai do hiếp dâm hoặc loạn luân. Luật cũng thưởng cho các công dân trong và ngoài tiểu bang ít nhất 10,000 mỹ kim nếu họ kiện thành công bất kỳ ai đã giúp phá thai.