15/10/2021 | 22

Tòa Kháng Án Hoa Kỳ đưa ra phán quyết giữ nguyên lệnh cấm phá thai của Texas

Tòa Kháng Án Hoa Kỳ đưa ra phán quyết giữ nguyên lệnh cấm phá thai của Texas

Vào hôm thứ Năm (14 tháng 10), một tòa kháng án Hoa Kỳ đã từ chối đơn đề nghị của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, qua đó giữ nguyên luật hạn chế phá thai của Texas, trong đó cấm việc phá thai ở tuần thứ sáu của thai kỳ. Theo tòa kháng án số 5 của Hoa Kỳ, luật của Texas vẫn có thể có hiệu lực trong khi chờ các thủ tục tiếp theo được “xúc tiến” trong thách thức pháp lý cao hơn.

Theo luật phá thai có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 của Texas, luật không có ngoại lệ đối với các trường hợp mang thai vì bị hãm hiếp hoặc loạn luân. Luật cũng cho phép các thường dân trong và ngoài tiểu bang thực thi lệnh cấm, thưởng cho họ ít nhất 10,000 Mỹ Kim nếu họ kiện thành công bất kỳ ai đã giúp phá thai khi bào thai đã có tim thai. Những người chỉ trích luật phá thai của Texas cho rằng điều khoản này cho phép mọi người hoạt động như những kẻ săn tiền thưởng chống phá thai.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lập luận rằng luật của Texas sẽ ngăn cản phụ nữ được hưởng quyền theo hiến pháp để chấm dứt thai kỳ, quyền này đã được công nhận trong phán quyết Roe v. Wade năm 1973 của Tối cao Pháp Viện, theo đó hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc. Bộ Tư Pháp cũng cho rằng luật của Texas can thiệp không đúng vào hoạt động của chính phủ liên bang nhằm cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc phá thai.