24/07/2015 | 0

Toà EU cho phép kết thúc cuộc sống người bệnh

Toà EU cho phép kết thúc cuộc sống người bệnh

Reims, France. (Reuters) – Một bác sĩ người Pháp được Toà án Nhân quyền của Liên Âu hồi tháng Sáu qua cho phép ngừng trợ giúp thuốc men để kết thúc sự sống của một bệnh nhân theo yêu cầu.

Ngày 6 tháng Sáu vừa qua, một toà án Liên Âu đã ra phán quyết chấp nhận quyết định của toà án hành chính cấp cao của nước Pháp, cho phép các bác sĩ dừng việc trợ giúp bằng thực phẩm và thuốc men để kéo dài cuộc sống của một bệnh nhân tên là Vincent Lambert. Các bác sĩ nói rằng ông này đã bị hôn mê sau một tai nạn giao thông từ 7 năm về trước. Toà án Liên Âu phán quyết rằng, luật pháp của nước Pháp có hiệu lực rất rõ ràng, và không có một điều khoản nào xâm phạm với điều khoản quy định quyền được sống theo Công ước về Nhân quyền của Liên Âu.

Cuộc tranh luận mang tính chất pháp lý xảy ra giữa cha mẹ và hai người anh em ruột của Lambert, cùng với vợ và 5 người anh em ruột khác của nạn nhân. Cha mẹ của Lambert nói rằng, có nhiều dấu hiệu cho thấy Lambert đã bắt đầu có ý thức trong khi vợ của ông thì cho rằng ông đang sống trong tình trạng thực vật từ đó đến nay. (Song Châu)