13/08/2022 | 85

Tòa Đại Sứ Phần Lan tạm thời từ chối passport mới của Việt Nam

Tòa Đại Sứ Phần Lan tạm thời từ chối passport mới của Việt Nam

Sổ-thông-hành-mới-Nguồn-hình-Tiến-Ngọc-Vnexpress

Tòa đại sứ Phần Lan tại Hà Nội vừa thông báo ngừng công nhận passport mới của Việt Nam vào thứ Năm, ngày 11 tháng 8, năm 2022.

Theo thông báo trên trang mạng của tòa đại sứ, họ viết rằng “Passport mới không có thông tin về nơi sinh của người mang sổ thông hành, trong khi đây là yêu cầu thiết yếu về nhận dạng cá nhân và cũng cần để giải quyết các đơn xin visa / và giấy phép cư trú của Phần Lan.” Do đó, Phần Lan quyết định “tạm thời đình chỉ công nhận passport mới của Việt Nam.”

Tòa đại sứ cũng cho biết thêm rằng trong thời gian này, Phần Lan sẽ tích cực làm việc với các nước thành viên EU, Schengen và Việt Nam để tìm ra giải pháp cho tình hình hiện nay.