30/05/2015 | 2

Tòa đại sứ CSVN tại Bỉ phải hoàn lại tiền lạm thu

Tòa đại sứ CSVN tại Bỉ phải hoàn lại tiền lạm thu

Tòa đại sứ và lãnh sự CSVN tại Bỉ chỉ thu tiền mặt, phát hóa đơn không theo biểu mẫu quy định, hoặc mẫu của Bộ Tài chính phát hành hoặc mẫu quy định của Bộ Ngoại giao. Hóa đơn thu lệ phí tại đây không có bất cứ một dòng chữ, con dấu nào để xác định là hóa đơn do họ cấp.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cho biết, ngay sau khi báo chí tố cáo, bộ đã yêu cầu tòa đại sứ tại Bỉ tổ chức kiểm điểm cán bộ, làm rõ những tin mà báo chí nêu ra, bảo đảm sự công khai, minh bạch và thuận lợi cho người dân, yêu cầu chuyển cán bộ làm sai mà dư luận phản ảnh sang làm việc ở bộ phận khác.

Sau kiểm điểm của tòa đại sứ tại Bỉ, Bộ Ngoại giao đã quyết định gọi ông Nguyễn Thanh Đức về nước để tiếp tục thẩm vấn. Cũng theo ông Đặng Minh Khôi, sau sự việc trên, Bộ Ngoại giao đã có công văn gửi các đại sứ quán ở các nước, yêu cầu chấn chỉnh công tác quản trị ,và bảo đảm sự công khai, minh bạch.

Ngoài Bỉ, nhiều tòa đại sứ CSVN ở các nước khác cũng bị người dân tố cáo mức thu lệ phí cao hơn ấn định.

Thanh Lan / SBTN