07/05/2014 | 0

Toà bảo hiến Thái Lan ra lệnh cách chức Thủ Tướng

Toà bảo hiến Thái Lan ra lệnh cách chức Thủ Tướng

Bangkok, Bangkok. (Reuters) – Tòa bảo hiến Thái Lan phán quyết Thủ tướngYingluck Shinawatra vi phạm hiến pháp phải rời bỏ chức vụ, nhưng các bộ trưởng trong chính phủ không bị ảnh hưởng.
Phán quyết làm cho những người ủng hộ Thủ tướng Yingluck tức giận trong lúc họ định biểu tình lớn vào cuối tuần này. Thủ tướng Yingluck bị tố cáo lạm dụng quyền lực trong vụ thuyên chuyển Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc giaThawil Pliensri trong năm 2011.
Thủ tướng Yingluck còn bị truy tố tội thiếu trách nhiệm trong chương trình mua gạo của nông dân do Ủy Ban Chống Tham Nhũng Quốc Gia khiếu kiện. Nếu tòa phán có tội trong vụ kiện này, Thủ tướng Yingluck có thể bị cấm tham gia hoạt động chính trị trong thời gian 5 năm.
Từ tháng 11 năm ngoái, người biểu tình đã xuống đường đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức, tạo nên cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài. Nguyên nhân xung đột là sự chia rẽ giữa thành phần trung lưu và bảo hoàng chống anh em cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được người nghèo và nông thôn ủng hộ. (H. Võ)