15/12/2017 | 0

Tòa Bạch Ốc tổ chức trưng cầu dân ý xóa bỏ chương trình di dân theo diện bảo lãnh gia đình

Tòa Bạch Ốc tổ chức trưng cầu dân ý xóa bỏ chương trình di dân theo diện bảo lãnh gia đình

Washington DC. (Reuters) – Tòa Bạch Ốc đang thực hiện một chiến dịch lớn, tổ chức trưng cầu dân ý, hủy bỏ hệ thống di dân theo diện bảo lãnh, tiến tới “cú thúc đẩy toàn lực” vào năm sau, nhằm xóa bỏ chương trình bảo lãnh di dân theo diện gia đình.

Trước cuộc tấn công khủng bố tại New York vào sáng 11 tháng 12 do một di dân gốc Bangladesh thực hiện, chính phủ Tổng Thống Donald Trump bắt đầu chuẩn bị cuộc vận động bằng cách thu thập dữ liệu, để củng cố lập luận rằng hệ thống di trú hiện hành không những có nhiều kẽ hở, mà còn gây nguy hiểm cho người lao động Mỹ. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Hogan Gidley cho biết họ tin rằng dữ liệu sẽ thúc đẩy chính sách, thúc đẩy các cuộc bỏ phiếu cho cải cách di trú toàn diện tại Quốc Hội.

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với AP, viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết vấn đề về cải cách di trú sẽ được nhấn mạnh trong bài phát biểu về Tình Trạng Liên Bang của Tổng Thống Trump vào ngày 30 tháng 01 năm 2018. Tòa Bạch Ốc cũng lên kế hoạch cho các bài diễn văn khác của tổng thống, thúc đẩy nhấn mạnh vấn đề này trên mạng lưới truyền thông bảo thủ. Chính phủ Trump bắt đầu chiến dịch này từ hôm qua, đăng lên truyền thông xã hội, nhấn mạnh dữ kiện của Bộ Nội An cho thấy từ năm 2005 tới năm 2016, có 9.3 triệu trong số gần 13 triệu di dân tới Mỹ theo diện bảo lãnh. Trong thập niên qua, chỉ có 1 người trong 15 di dân nhập cư vào Hoa Kỳ nhờ kỹ năng của họ. (Mai Đức)