24/03/2018 | 1

Tòa Bạch Ốc thông báo giới hạn người chuyển giới phục vụ trong quân đội

Tòa Bạch Ốc thông báo giới hạn người chuyển giới phục vụ trong quân đội

Washington, DC. (Reuters) – Tòa Bạch Ốc hôm qua 24/03 thông báo chính phủ Trump sẽ thực hiện lệnh cấm tất cả các dịch vụ chuyển giới trong quân đội, ngoại trừ trong một số trường hợp giới hạn nhất định.

Điều này cũng sẽ ngăn chặn việc sử dụng ngân sách của Bộ Quốc Phòng hoặc Nội An để tài trợ cho các cuộc giải phẫu chuyển giới mới, ngoại trừ để bảo vệ sức khỏe của cá nhân, những người đã bắt đầu điều trị để chuyển giới.

Thông báo được nhiều người trông đợi, bởi vì nó là một phần của bản ghi nhớ hành pháp của Tổng Thống Trump vào tháng 8 năm ngoái. Theo bản ghi nhớ của Tòa Bạch Ốc, người chuyển giới có tiền sử hoặc được chuyển đoán mắc bệnh rối loạn giới tính, có thể cần điều trị y tế đáng kể bao gồm thuốc men và phẫu thuật sẽ không hội đủ điều kiện để phục vụ trong quân đội, ngoại trừ một số trường hợp giới hạn nhất định. Bản ghi nhớ còn nói thêm rằng, bộ trưởng Quốc Phòng và bộ trưởng Nội An, cũng như Vệ Binh Quốc Gia, có thể thực hiện quyền của họ để thực hiện bất kỳ chính sách thích hợp nào, liên quan tới những người chuyển giới phục vụ trong quân đội.

Lệnh cấm không có hiệu lực ngay lập tức, do bị một số lệnh tòa án chống lại. (Nguyên Trân)