23/09/2021 | 7

Tòa Bạch Ốc thông báo cho các cơ quan chính phủ chuẩn bị khả năng có thể bị đóng cửa

Tòa Bạch Ốc thông báo cho các cơ quan chính phủ chuẩn bị khả năng có thể bị đóng cửa

Văn phòng ngân sách Tòa Bạch Ốc sẽ thông báo cho các cơ quan liên bang vào thứ Năm rằng họ nên chuẩn bị cho việc đóng cửa chính phủ lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu, vì các nhà lập pháp tại quốc hội vẫn chưa đạt được một thỏa thuận tài trợ ngân sách cho chính quyền.  Các viên chức hành chính nhấn mạnh thông báo này phù hợp với các thủ tục truyền thống là đưa ra bảy ngày trước khi đóng cửa.

Cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều nói rõ rằng họ có ý định tài trợ cho chính phủ trước khi tài trợ của chính phủ hết hạn vào ngày 30 tháng 9, nhưng thời gian không còn nhiều và các nhà lập pháp đang hướng tới việc giải quyết một loạt dự luật to lớn trong vài tuần tới. Các nhà lập pháp Dân chủ tại Hạ viện hồi đầu tuần đã thông qua một biện pháp cấp tiền cho chính phủ, đình chỉ mức trần nợ và phê duyệt các khoản viện trợ khẩn cấp như cứu trợ thiên tai.

Nhưng kế hoạch đó được cho là sẽ không qua được tại Thượng viện trong bối cảnh đảng Cộng Hòa từ chối ủng hộ các nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm nâng nợ trần. Khuyến cáo đóng cửa chính phủ được đưa ra trong bối cảnh Washington có một loạt đấu đá nhau về các chương trình nghị sự kinh tế của tổng thống và nếu nợ trần không được giải quyết trong vài tuần có thể làm nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái.